0599-513016 (Gasselternijveen) 0592-262606 (Gieten) info@fysiotherapieoptimove.nl

Huisregels

Huisregels Praktijk

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen
  uit het pand.
 • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte
  deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let u dan op
  waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie
  (brandweer, politie) op te volgen.
 • Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw.
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij een van de medewerkers.
 • Afspraken dienen 24u van te voren te worden afgezegd, in het weekend kan ook op het antwoordapparaat
  worden ingesproken (0599-513016).
 • Niet nagekomen afspraken worden bij u in rekening gebracht. Uw zorgverzekeraar zal dit niet vergoeden.
 • Wij verzoeken u, uw persoonlijke hygiëne in acht te nemen en een handdoek mee te nemen bij elk bezoek.

Huisregels Fitness

 • Trainingen vinden in principe plaats in een groep. Plaatsing in overleg. Indien gewenst is maatwerk mogelijk.
 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen op het volgende nummer: 06-51230856.
 • Deelname is op eigen risico.
 • Sportkleding en schoon sportschoeisel is verplicht.
 • Gebruik een handdoek op de apparten.