Specialisaties

Oedeemfysiotherapie

Wat is oedeem?

Oedeem is een vochtophoping in een deel van het lichaam. Dit uit zich in een gevoel van zwaarte, spanning of stuwing van de huid, een pijnlijk of tintelend gevoel en een toename van de omvang van het lichaamsdeel. Er zijn verschillende soorten oedeem. Eén van de bekendste is het verschijnsel van dikker wordende voeten en enkels na een warme dag. Er kan vaak een kuiltje in worden gedrukt. Na een nacht rust zijn de voeten vaak weer slank geworden. Lymfoedeem is een speciale vorm van oedeem en kan overal in het lichaam optreden. Vaak komt het in de armen of benen voor. Er is moeilijker een kuiltje in te drukken en het vocht verdwijnt niet of nauwelijks na een nachtje slapen.

Lymfoedeem

Lymfoedeem is een vochtophoping als gevolg van een onvoldoende functionerend of defect lymfsysteem. Dit kan het gevolg zijn van een operatie waarbij lymfklieren zijn weggenomen, of door bestraling. Ook kan het defect aangeboren zijn.

Hoe kunt u lymfoedeem herkennen?

Lymfoedeem begint meestal met een toename van spanning op de huid, het lichaamsdeel voelt zwaarder aan. Daarna zal er ook een toename van de omvang plaatsvinden. Dit hoeft niet altijd pijnlijk te zijn, maar het kan u wel hinderen in uw dagelijkse bezigheden.

Wat te doen bij lymfoedeem?

Lymfoedeem gaat niet vanzelf over. Als u denkt dat er bij u lymfoedeem ontstaat, neemt u dan contact op met uw huisarts of specialist. In overleg besluit u of er verder onderzoek en/of behandeling gewenst is.

Behandelmogelijkheden

De behandeling door een oedeemfysiotherapeut kan bestaan uit: compressietherapie (zwachtels en/of elastische kousen), manuele lymfdrainage (specifieke massagetechniek), oefentherapie, ademtherapie, voorlichting, lymftaping, aanleren van zelfmanagement.

Vergoeding

Alle zorgverzekeraars vergoeden oedeemfysiotherapie. De eerste 20 behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering, de vervolgbehandelingen komen ten laste van de basisverzekering. Indien u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent moet u zelf (een deel van) de kosten van de eerste 20 behandelingen betalen, de vervolgbehandelingen worden uiteraard wel weer vanuit de basisverzekering vergoed.

Voor oedeemfysiotherapie heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

Sportfysiotherapie

De sportfysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich heeft gespecialiseerd in sport en sporters. Hij weet welke eisen een sport aan het lichaam stelt, wat bewegen met ons doet en wat de motivatie van sporters is. Daarom kan hij je adviseren over de opbouw van je training, over schoenen en braces, je helpen bij de keuze van een sport en je bijstaan als je een blessure hebt. Als specialist in sport weet hij ook hoe belangrijk de sport voor jou en je vereniging is. Dit is terug te zien in het behandelplan en revalidatieschema. Aan de ene kant wordt de revalidatie afgestemd op wat je op dat moment kunt en wat verantwoord is, aan de andere kant op de sport die je beoefent. Wij kijken graag naar wat je wel kunt en leggen niet graag de nadruk op wat je niet kunt/mag.

Bij Fysiotherapie Optimove wordt gewerkt met een methode waarmee een geblesseerde (top)sporter terug naar wedstrijdniveau wordt begeleid. Binnen deze methode, de Rehaboom, sta jij als sporter centraal. De revalidatie/training wordt dan ook afgestemd op de sporter als individu. Bij alle soorten sportletsel wordt eerst binnen het houding/bewegingsapparaat (het geheel van spieren, gewrichten, banden en pezen) naar een oorzaak gezocht. Vervolgens wordt de geblesseerde sporter met behulp van stabiliteitstraining, krachttraining, conditietraining en wedstrijdspecifieke training volledig naar de hervatting van zijn sport begeleid.  Indien nodig overlegt de sportfysiotherapeut met de trainer(s) over een aangepast trainingsschema. Kortom: de sportfysiotherapeut is een specialist die jou als sporter benadert.

Naast revalidatie kan de sportfysiotherapeut ook helpen bij het verbeteren van je sportieve prestaties door “performance trainingen”. De sportfysiotherapeut kijkt hierbij naar de grondmotorische eigenschappen (lenigheid, kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en coördinatie) en maakt een analyse van de sport. De training wordt afgestemd op de eisen die de sport aan het lichaam stelt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van meetmomenten om te bepalen of vooraf gestelde doelen zijn gehaald.

Een sportfysiotherapeut werkt nooit alleen, maar altijd vanuit een intercollegiaal netwerk van huisartsen, sportartsen, chirurgen en orthopeden, sport medische instellingen, Olympische steunpunten, sportmasseurs, trainers en sportdiëtisten. Hij weet waar zijn deskundigheid ophoudt en zal u dan ook tijdig en gericht doorverwijzen. De sportfysiotherapeut is geregistreerd bij het centraal kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Je kunt zelf rechtstreeks met de sportfysiotherapeut een afspraak maken. Wat de ziektekostenverzekeraar vergoedt, is afhankelijk van je (aanvullende) verzekering.

Manuele therapie

Wat is manuele therapie?

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een master opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Door het samenvoegen van wetenschap en ervaringen uit de praktijk heeft de manuele therapie een grote stap voorwaarts kunnen maken. Een Master Manueel Therapeut (MMT) heeft extra kennis opgedaan op het gebied van (wetenschappelijke) diagnostiek en therapie en manuele en communicatieve vaardigheden. Daarom is hij geschikt om cliënten met bewegingsgerelateerde problemen een oplossing te bieden.

Extra behandeltechnieken die een manueel therapeut heeft zijn bijvoorbeeld manipulaties (kraken in de volksmond). De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Wanneer naar een manueel therapeut?

Wanneer een gewricht slecht kan bewegen, of als dit pijnlijk is, kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar; gewrichten functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker. Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

 • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
 • nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen;
 • lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen;
 • hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn;
 • duizeligheid bij het bewegen van de nek;
 • heupklachten.

Al tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak zal blijken of en hoe de specifieke klacht verholpen kan worden. Direct na de eerste afspraak is er dus duidelijkheid over de verdere behandeling.

Geriatrie fysiotherapie

Fysiotherapie Optimove heeft een fysiotherapeut voor senioren, de geriatriefysiotherapeut. Zij heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten die te maken hebben met complexe gezondheidsproblemen.

Het gaat niet alleen om ouderen, maar ook om cliënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis ten aanzien van de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

U kunt terecht bij de geriatriefysiotherapeut voor onder andere:

 • Pijnklachten door artrose, botontkalking
 • Loopproblemen
 • Valpreventie
 • Oefentherapie ter behoud of verbetering van balans, beweeglijkheid, kracht en conditie
 • Advisering aan mantelzorgers en verzorgenden
 • Aanpassing van de leefomgeving bij verlies aan zelfstandigheid
 • Neurorevalidatie: behandeling en begeleiding bij dementie, beroerte en ander niet aangeboren hersenletsel.

De therapie zal voornamelijk bestaan uit oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

De geriatriefysiotherapeut is geregistreerd in het BIG- register (49045837604) en het Centraal Kwaliteitsregister (CKR). Hierdoor wordt de behandeling, indien u voldoende aanvullend verzekerd bent, vergoed. Vragen hierover kunt u stellen aan uw fysiotherapeut.

Ook is de geriatriefysiotherapeut aangesloten bij het geriatrie netwerk van Assen eo.

Handtherapie

Handen zitten zeer fijn en ingewikkeld in elkaar. Alle onderdelen zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd. Daarmee is de hand ook heel erg kwetsbaar. Door een ongeluk, overbelasting of artrose kunt u verschillende klachten krijgen. Dit kan erg vervelend zijn voor het dagelijks functioneren, want hiervoor zijn de hand- en armfunctie juist erg belangrijk. Verstoring hiervan kan grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw werkuitvoering of het beoefenen van uw favoriete sport. Een goede behandeling door onze therapeut gespecialiseerd in hand- pols- en onderarmklachten is dan erg belangrijk.

De handtherapeut zal eerst de hand onderzoeken om te kijken waar de klacht vandaan komt. Aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld. Die kan bestaan uit;

 • Oefentherapie (voor verbetering van kracht en bewegingsuitslag)
 • Spalktherapie (om de hand rust te geven of te corrigeren)
 • Advies over de uitvoer van dagelijkse handelingen
 • Littekenbehandeling na operatie (om het litteken zo soepel mogelijk te laten worden en verklevingen te voorkomen)

De handtherapeut houdt zich bezig met het revalidatieproces na een operatie, maar behandelt ook conservatief (dus zonder operatieve ingreep) bijvoorbeeld na een ongeluk of overbelasting.

Veel voorkomende klachten waarvoor u bij de handtherapeut terecht kunt:

 • Herstel na een breuk van de pols, hand of de vingers
 • Triggerfinger of triggerduim
 • Artrose of pijnklachten van de vingers, duim of pols
 • Carpaal Tunnel Syndroom
 • Reumatoide Artritis
 • Peesontstekingen van de hand en onderarm (als M.Quervain)
 • Roeierspols
 • Luxaties van de vingergewrichten
 • Peesletsel (zonder of na operatie)
 • Ziekte van Dupuytren
 • UCL-letsel (skiduim)
 • Volaire plaat letsel
 • TFCC klachten
 • Trapeziectomie
 • Malletvinger
 • Instabiliteitsklachten van de pols