0599-513016 (Gasselternijveen) 0592-262606 (Gieten) info@fysiotherapieoptimove.nl

U heeft een klacht
Allereerst vinden we het vervelend dat u een klacht heeft. Omdat wij kwaliteit zo belangrijk vinden achten wij het van het grootste belang om van uw klacht te horen. Een klacht kan gaan over allerlei zaken. U vindt bijvoorbeeld dat u niet goed bent geïnformeerd of u twijfelt over de behandeling. Er kan iets mis zijn gegaan of u wordt behandeld op een andere wijze dan u had verwacht. Van het melden van een klacht kunnen wij leren. Mogelijk kunnen we ook helpen met het vinden van een oplossing.

Hoe dient u een klacht in?

Meld een klacht eerst schriftelijk bij de behandelend fysiotherapeut zelf en vraag bijvoorbeeld een gesprek aan. Mogelijk is de betreffende fysiotherapeut niet op de hoogte dat u ontevreden bent of is er sprake van een misverstand. Een gesprek met uw fysiotherapeut kan vaak al leiden tot een oplossing! In een brief/mail kunt u aangeven wat de aard van uw klacht is, hoe en wanneer de klacht is ontstaan en bijvoorbeeld wat volgens u een goede stap in de richting is om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Kortom, de eerste stap die u als patiënt met een klacht over uw fysiotherapeut neemt, is het gesprek aangaan met de fysiotherapeut zelf. Indien u er niet samen uitkomt, dan kunt u de klacht indienen via de praktijkeigenaren (mail lars@fysiotherapieoptimove.nl of maarten@fysiotherapieoptimove.nl). Indien we er samen niet uitkomen, dan kan via het klachtenformulier van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/patient/klachtenregeling/) of via het KNGF (telefoonnummer: 033-467 29 29 of download het formulier hieronder. Dit formulier kunt u ingevuld opsturen naar: klachtenregeling@kngf.nl of per post naar: Secretariaat Klachtenregeling Fysiotherapie, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort). De klacht zal in behandeling worden genomen door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. 

 

Mocht de afhandeling van de klacht met bemiddeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot de gewenste oplossing leiden en u wil de klacht doorzetten, dan kan u er voor kiezen deze voor te leggen aan de geschillencommissie. De geschillencommissie stelt vast of het geschil in behandeling wordt genomen.